top of page

Om oss i Bil Kurs Roraland AS og hvordan undervisningen legges opp

Vi legger opp til undervisning i klasserom med maks 12 elever. Dette gjør vi for at eleven skal få best mulig læring. Det åpner seg lettere opp for toveis kommunikasjon med mindre grupper. Regelverket er komplisert og det er lettere å spør når en står fast. Vi har valgt å ikke ha undervisning gjennom e- læring, men vi vil vurdere dette etter en tid om det lar seg gjøre. 

Vi ønsker å skape trygge og gode PKK- kontrollører. 

Vi vil ved kurset plukke ut kontrollører fra forskjellige kontrollorgan for at en skal få en bedre erfaringsutveksling. Under kurset blir elevene delt opp i grupper der man skal samarbeide, dele erfaringer og gjøre hverandre trygge i jobben. 

Under praksisen vil hver og en elev ha en fast arbeidsoppgave der en jobber i sammen med en medelev som en kan støtte seg til og dele erfaringer med. 

Vi vil ha fokus på gode rutiner under EU- kontrollen og vil vise med smarte løsninger hvordan man kan gjøre jobben lettere med riktig utstyr. 

Vi vil legge til rette undervisning for de som har skrive og lesevansker, vennligst gi beskjed på forhånd når dere skal gi tilbakemelding om dere kan delta i den uken som dere da har fått tildelt gjennom mail til jens.storhaug@noh.no. Dette blir behandlet konfidensielt. 

Vi vil gi tilbud om ekstra undervisning dersom måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende.

Vi vil jobbe for at:

  • Dere blir trygge i jobben  

  • Dere skal på en «enkel» måte finne frem i regelverket 

  • Dere skal utføre kontrollen etter kontrollinstruksen

  • Dere får en god rutine i kontrollen

  • Kurset skal være av god kvalitet

 

Om oss:

Undervisningsansvarlig: Jens Storhaug

Opplæringspersonell: Ådne Sigurd Jelsa

 

Opplæringspersonell: Erik Lunde

 

Opplæringspersonell: John Tommy Hetland

 

Opplæringspersonell: Arne Straumsheim

 

Opplæringspersonell: Bjarne Hæstad

 

Opplæringspersonell: Svein Kristian Madland

 

Daglig leder: Hans Petter Bø

 

Administrasjonsansvarlig: Kristin Karlsson Lyse

Praksis

8 år i tilsynet i Statens vegvesen

15 år i kjøretøyseksjonen i Statens vegvesen

Oppgaver

Tilsyn med kontrollorgan og verksted

Kurs for ansatte i Statens vegvesen

EU kontroller hos Statens vegvesen

Hva kan vi hjelpe med:

Åpningstid

Kontakt oss

Hele tiden

Bare ring

© 2022 Bil Kurs Rogaland AS

bottom of page